Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload Usługi Geodezyjne Ekspresmap- Słownik pojęć

Słownik

Słownik pojęć geodezyjnych

Poniżej umieszczone zostaną podstawowe hasła geodezynje oraz ich znaczenie

Mapa do celów projektowych

Opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zespół czynności technicznych, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych.
Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca prac geodezyjnych, geodeta posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przekazuje do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, oryginał dokumentacji powykonawczej, natomiast zamawiający otrzymuje potwierdzoną kopię wybranych materiałów. Szkice lub mapy z przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej muszą zawierać informacje o zgodności usytuowania budowli względem ich projektowanej lokalizacji. Inwestor lub wykonawca prac budowlanych jest obowiązany zapewnić sporządzenie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych.

Wytyczenie geodezyjne

Zespół czynności mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów położenia obiektu budowlanego względem innych obiektów.

 

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia pomieszczeń lub ich części.

 

Usługi Geodezyjne Ekspresmap

Jarosław Strózik

Radomska 18a
26-400 Przysucha

‐-----------------------------

Wernera 33/37 lok.10

26-600 Radom

tel: 511 775 618

ekspresmail@gmail.com

(c)2019, All Rights Reserved

 
Liczba odwiedzin: 106821
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem