O FIRMIE

Ekspresmap

Chcesz zlecić  wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzację lub wytyczenie w powiatach przysuskim, szydłowieckim, koneckim, opoczyńskim lub radomskim?

Z pewnością potrzebne Ci będą profesjonalne usługi geodezyjne.

Asortyment prac

– Mapy do celów projektowych
– Wytyczenia budowli, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń
– Inwentaryzacje powykonawcze
– Aktualizacje ewidencji gruntów i budynków
– Wznowienia/ ustalenia granic działek
– Pomiary mas ziemnych
– Pomiary powierzchni użytkowych lokali i budynków
– Mapy do zalesienia
– Pomiary użytków dla ARiMR
-Obsługi inwestycji